DKV HOME CARE: DKV zorgt voor u als het er echt op aan komt. Bekijk de video

Screenshot at jan. 24 09-36-13Onze samenleving veroudert. Op zorgbehoefte staat echter geen leeftijd. Niet-medische zorg (rusthuis, thuiszorg,…) wordt alsmaar duurder en weegt zwaar door op het budget.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? DKV.

Door een ziekte of een ongeval kunt u hulp nodig hebben bij de eenvoudigste dagelijkse handelingen.
  • Een ongeval: zwaar gewond en levenslang verzorging nodig…
  • Een slepende ziekte die u langzaam maar zeker zwaar zorgbehoevend maakt…
  • Op oudere leeftijd is thuis wonen niet meer mogelijk en dringt een opname in een rustoord zich op…
  • U komt thuis na een ziekenhuisopname maar hebt geen familie om voor u te zorgen…
  1. Wie zal voor u zorgen?
  2. Wie zal uw zorg organiseren?
  3. Wie zal het betalen?

Bekijk de promofilm

 

DKV HOME CARE, de aanvullende zorgverzekering  van DKV Belgium voorziet in geval van zorgbehoefte een maandelijkse vergoeding van € 275 tot € 2 200 voor uw niet-medische zorg, zonder wachttijden. DKV organiseert uw thuiszorg, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

 

Welke formule kies ik best?

U kan uw formule vrij kiezen in functie van uw gewenste zorg en uw gewenste budget – dus een verzekering op maat volgens uw eigen behoeften en noden!

DKV HOME CARE voorziet niet-medische thuiszorg na een hospitalisatie en een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte. Op deze manier kan u zich volledig concentreren op genezen en nemen wij de organisatie, administratie en financiële lasten op ons!

Op zorgbehoefte staat geen leeftijd.
Wacht dus niet tot het te laat is, verzeker u nu en praat erover met uw familieleden.

Ter info
In Vlaanderen is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Deze kan bij DKV Zorgkas afgesloten worden. Dit neemt niet weg dat de aanvullende zorgverzekering DKV HOME CARE nu meer dan ooit een noodzaak is, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië.

Formules 

Screenshot at jan. 24 09-20-23

 

1. De duur van de service ‘zorg in natura’ is niet cumuleerbaar in geval van combinatie van bovenvermelde formules ten voordele van één en dezelfde persoon.

2. Op basis van de officiële dagprijs van de instellingen voor bejaardenopvang vastgesteld door de Prijzendienst (FOD Economie) en zonder de officieel gefactureerde prijs te overschrijden.

3. Op basis van de officiële dagprijs van de instelling waarin de verzekerde persoon effectief verblijft, vastgesteld door de Prijzendienst (FOD Economie), zonder de verzekerde maandelijkse vergoeding met maximum 20% en zonder de officieel gefactureerde prijs te overschrijden.

update 23/01/2015