9 tips om omniumverzekeringen te vergelijken

De ene omniumverzekering is de andere niet. Welke omnium past het best bij uw wagen? Met onze negen tips weet u waar u op moet letten als u omniumverzekeringen vergelijkt.

Schade aan eigen wagen

Een omniumverzekering verzekert de schade aan uw eigen wagen. Bijvoorbeeld als u met uw auto tegen een paaltje bent gereden of als u tegen een dier bent gebotst. In tegenstelling tot bij een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn de minimumwaarborgen voor een omnium niet wettelijk vastgelegd. Daardoor kunnen er grote verschillen bestaan tussen omniumverzekeringen. Waarop moet u letten als u omniumverzekeringen vergelijkt?

De waarborgen

1) Grote of kleine omnium
Er zijn kleine en volledige omniumverzekeringen op de markt. Een volledige omnium omvat de waarborgen brand, diefstal, natuurkrachten en dieren, glasbraak en eigen schade. Een kleine omnium bevat nooit een waarborg materiële schade en sluit soms nog andere waarborgen zoals diefstal uit. Kiest u voor een kleine omnium, controleer dan welke waarborgen er precies inzitten.

2) Brand
Deze waarborg vergoedt de schade aan uw voertuig bij brand, ontploffing of blikseminslag. Sommige omniumverzekeringen vergoeden de kosten van het blussen of het redden van het voertuig niet, de omniumverzekeringen van VIVIUM wel.

3) Diefstal
Deze waarborg vergoedt uw verlies bij diefstal van of uit uw auto of de schade na een poging tot diefstal. Bij duurdere modellen en diefstalgevoelige merken vragen de meeste verzekeraars, ook VIVIUM, om bovenop het standaard antidiefstalsysteem de auto extra te beveiligen, bijvoorbeeld met een nadiefstalsysteem dat de wagen van op een afstand kan lokaliseren.

4) Natuurkrachten en dieren
Deze waarborg vergoedt schade door storm, hagel, een terreinverschuiving, overstroming, neervallende rotsen, lawines en sneeuwdruk, aardbeving en aanrijding met dieren. Sommige omniumverzekeringen vergoeden u enkel bij een aanrijding van wild. Andere verzekeraars zoals VIVIUM vergoeden ook aanrijdingen met huisdieren.

5) Glasbreuk
Deze waarborg dekt het breken van de voorruit, de achterruit en de zijruiten. Bij de meeste omniumverzekeringen, ook bij VIVIUM, is schade aan lampen en spiegels uitgesloten. Soms wordt ook het glazen deel van het open dak uitgesloten, maar niet bij VIVIUM.

6) Materiële schade
De waarborg Materiële schade vergoedt de schade aan uw voertuig na een verkeersongeval of door vandalisme. Wat de gedekte risico’s betreft, zijn er weinig verschillen tussen omniumverzekeringen. De grote verschillen zitten eerder bij de vrijstelling en de waardebepaling van het voertuig bij totaal verlies.

Financieel

7) Vrijstelling

De vrijstelling is het deel van de schade dat u zelf moet betalen. Er zijn verschillende systemen van vrijstellingen, bijvoorbeeld:

  • een vast bedrag, bijvoorbeeld 250 of 500 euro;
  • een percentage (2 tot 10%) van de verzekerde waarde;
  • keuze uit verschillende niveaus voor uw vrijstelling bijvoorbeeld low, medium of high;
  • een zogenaamde Engelse vrijstelling: overschrijdt het schadebedrag een bepaalde drempel, dan betaalt de verzekeraar de volledige vergoeding. Ligt het schadebedrag lager, dan komt de verzekeraar niet tussen.

De vrijstelling geldt meestal enkel voor de waarborg Materiële schade. S standaard geen vrijstellingen bij de waarborgen Brand, Diefstal, Natuurkrachten en dieren, en Glasbraak.

Herstelkosten
Als uw voertuig nog te herstellen is, betaalt de verzekering u de herstelkosten terug, vastgesteld door een expertise, na aftrek van de eventuele vrijstelling. Hierin zitten weinig verschillen tussen omniumverzekeringen.

9) Waardebepaling bij totaal verlies

Bij een totaal verlies of perte totale bepaalt de verzekeringsmaatschappij de waarde van uw auto volgens de formule die u gekozen hebt. Hiervoor zijn er twee systemen:

  • Werkelijke waarde: een expert bepaalt de waarde van het voertuig net voor het ongeluk.
  • Aangenomen waarde: uw auto verliest vanaf een bepaald moment maandelijks een percentage van de cataloguswaarde.

Uw makelaar helpt u verder

Hebt u nog vragen over de omniumverzekering? Vraag dan raad aan een makelaar.

bron: http://www.vivium.be