Reisverzekering ! !

Waarom?
In geval van problemen kunnen rekenen op volledige hulp is geruststellend, tijdens dagelijkse reizen of op reis, naar een verre bestemming of niet, in de zon, skiën….

Wat?
De jaarformule Reference 21 reisbijstand en annulatie is een basisformule die u nog verder kan uitbreiden met opties zoals bijstand aan het voertuig, vervangvoertuig en bagageverzekering. Ook een dekking van uw kleinkinderen is voorzien in de gezinsformule.

Voor wie?
Voor de inwoners van België en Luxemburg, die het hele jaar door gemoedsrust willen.

Waarborgen
Repatriëring / Vervroegde terugkeer

Hulp bij en betaling van medische zorg in het buitenland (tot € 1.000.000 per verzekerde)

Annulatieverzekering (tot €1.000 per verzekerde, of € 7.500 optioneel)

Bijstand voor de auto, aanhangwagen (tot 3,5 t) en caravan

Hulp bij problemen aan de woning

Kleinkinderen meeverzekerd (in de gezinsformule)

Bijstand aan de fiets in het land van woonplaats

Verlenging van het verblijf om medische redenen / overmacht

Bijstand nodig ?
Enkel met een bestaand contract in voege :

Bijstand : +32.2.888.10.85 of +33.1.55.98.58.35 – voyage@mutuaide.fr

Verzekering : +32.2.888.10.86 of +33.1.55.98.58.36 – gestion-assurance@mutuaide.fr

Verzekeraar
Mutuaide Assistance

Contractnummers van Mutuaide Assistance :

Bijstand aan personen en annulatie: 7432
Bijstand aan voertuigen met vervangwagen (optie): 7433
Bijstand aan voertuigen zonder vervangwagen (optie): 7434
Bagage (optie): 7435

Interesse ? U kan hier uw polis zelf samenstellen en onderschrijven:

Info en onderschrijven ! (klik hier)

Samenvatting van de waarborgen Reference 21

Bijstand aan personen
Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen in het buitenland) 90 dagen
Sporten gedekt door de polis Alle, behalve professionele wedstrijden
Opsporings- en reddingskosten wereldwijd € 5.000
Bijstand aan personen in het land van de woonplaats
Bijstand in geval van hospitalisatie
Ambulance
Bijstand aan personen in het buitenland
Terugbetaling van de medische kosten (vrijstelling € 50) max. € 1.000.000 per verzekerde
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar) max. € 2.500 per verzekerde
Repatriëring van verzekerden, voertuig, huisdieren en bagage bij een medisch incident of bij overlijden onbeperkt
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland
Overlijden of hospitalisatie van een familielid (2e graad of schoonfamilie)
Overlijden of hospitalisatie van een vennoot of professionele vervanger
Start palliatieve zorgen van een familielid
Terugbetaling niet-gebruikte forfait voor een sportactiviteit (bvb. skipas) max. € 125
Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht en per kamer / max totaal) € 75 / € 750
Ten laste nemen van minderjarige kinderen
Terugbetaling kosten telecommunicatie > € 30 max. € 100
Dekking kleinkinderen
Reisbijstand
Bijstand aan de fiets in het land van woonplaats
inclusief electrische fietsen max. 25km/u
Reisannulatie en reisonderbreking
Verzekerd bedrag per schadegeval max. € 1.000 per verzekerde
Verzekerd bedrag per polisjaar max. € 2.000 per verzekerde
Bijstand aan het verzekerde voertuig en de inzittenden
Pechverhelping ter plaatse en/of sleping, vanaf de woonplaats
Repatriëring van alle inzittenden
Maximum voor een aanhangwagen 3,5 t
Bijstand aan het voertuig in het land van woonplaats
Vervangvoertuig na panne of ongeval (indien de optie onderschreven is) 5 dagen
Vervangvoertuig na diefstal (indien de optie onderschreven is) 30 dagen
Bijstand aan het voertuig in het buitenland
Bij immobilisatie van max 5 dagen
Hotel (per nacht per kamer / max totaal)
of voortzetting van de reis
€ 75 / € 750
€250
Bij immobilisatie van meer dan 5 dagen
Voortzetting van de reis
EN terugkeer naar de woonplaats
Repatriering van het voertuig
Vervangvoertuig na diefstal indien de optie onderschreven werd
€ 250 per inzittende30 dagen
Bijstand aanhangwagen en caravan
Juridische bijstand
Advocaatkosten € 1.250
Voorschot van strafverplichting € 12.500
Woningbijstand
Sturen van een slotenmaker (max. € 250 en 1x/jaar)
Bagageverzekering
Verzekerd kapitaal in geval van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage € 0 tot € 3.000
Maximum speciale voorwerpen 50%
Maximum per voorwerp 25%
Speciale voorwerpen Foto- of videotoestel, telefoon, professioneel materiaal, sportmateriaal,…
Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies of diefstal van bagage max. € 150 per verzekerde
Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage