Videozone Z-Pension & Income Protection deel 6 – Bescherm uw inkomen tegen arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandige die ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvangt de eerste maand helemaal niets van de sociale zekerheid. U krijgt daarna als alleenstaande zelfstandige nog geen 1.100 euro per maand. En als gezinshoofd met gezinslast moet u met amper 1.500 euro rondkomen. Anders gezegd: u kunt het zich als zelfstandige niet permitteren lange tijd buiten strijd te zijn.

Via een verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’ kunt u ervoor zorgen dat u, indien u arbeidsongeschikt wordt, een maandelijkse uitkering ontvangt bovenop de wettelijke tussenkomst van de mutualiteit.