Autobanden te veel of te weinig opgepompt: gevaarlijk?

De autobanden zijn een heel belangrijk onderdeel van uw veiligheid op de weg. Wat zijn de risico’s van autobanden die te weinig of te hard opgepompt zijn? 

De autobanden zijn verantwoordelijk voor heel veel pannes met de wagen!

Drie vierde van de pechverhelping op de weg is te wijten aan een autopanne, 10% aan een auto-ongeval.

10 à 15% van die autopannes wordt veroorzaakt door een probleem met de autobanden (platte band, lekke band of klapband).
In Frankrijk zijn bijna 15% van de dodelijke ongevallen op autosnelwegen te wijten aan autobanden die ofwel te veel ofwel te weinig opgepompt zijn.

Deze cijfers tonen aan welke belangrijke rol de autobanden spelen in uw veiligheid. Jammer genoeg zijn veel autobestuurders hier niet van op de hoogte of besteden ze er te weinig aandacht aan.

Het nut van de autoband

 • De wegvastheid van de autoband zorgt voor de veiligheid tijdens het rijden, in het bijzonder wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn (regen, sneeuw, ijzel, waterplassen, rijmplekken, …) of wanneer de wegbedekking onstabiel is (modder, zand, grint, …).
 • De autoband speelt ook een belangrijke rol in de wegvastheid en de stabiliteit van de wagen in bochten en bij het remmen.

Onderdruk of overdruk: wat zijn de risico’s?

 • Een te weinig opgepompte autoband (onderdruk) zal sneller verslijten.
 • Hetzelfde geldt voor een autoband die te veel opgepompt is (overdruk). In dat geval is enkel het middelste gedeelte van de band in contact met de weg.  De band is dan minder wegvast en het remmen zal minder efficiënt zijn.

Een autoband met te lage spanning of te hoge spanning beïnvloedt de wegvastheid van het voertuig en verhoogt het risico op een klapband.
In beide gevallen kan het volstaan om tegen een borduur te rijden om een klapband of een lekke band te veroorzaken.

Controleer uw banden

 • Controleer regelmatig de staat van uw banden. Kijk in dit verband naar ons filmpje.
 • Controleer de bandendruk niet wanneer uw wagen “warmgedraaid” is, maar eerder wanneer hij minstens 3 uur heeft stilgestaan. Rij niet meer dan 5 km indien u zich naar een controlepunt moet begeven om de bandendruk na te kijken.

 • Controleer de bandendruk maandelijks (een autoband kan tot 1,1 bar/maand verliezen) en vóór elk lang traject.
  Tip: stuur uzelf een maandelijkse automatische e-mail om u aan de controle van de bandendruk te herinneren.
 • Respecteer de bandendruk die aanbevolen is door de autoconstructeur (deze is meestal aangegeven in het portier (deurstijl) van de bestuurder of in de autodocumenten).
 • Vervang de ventieldopjes die u onderweg kwijtgespeeld zou zijn.

Autobanden en brandstofverbruik

Aangezien de autoband in contact is met het wegdek, is hij bij het draaien onderhevig aan een weerstand. 20 à 30% van het brandstofverbruik (en de bijbehorende CO2 uitstoot) is te wijten aan de brandstof die nodig is om deze weerstand te overbruggen. Anders geformuleerd: 20 à 30% van de brandstof die u bij elke tankbeurt aankoopt, is bestemd om de wielen te doen draaien!

Een autoband met te lage druk zal een grotere draaiweerstand vertonen. Hij zal niet alleen sneller verslijten, maar als het gewicht van de contactpunten op het wegdek onevenwichtig verdeeld is, zal de band zich vervormen en opwarmen. Hij zal ook meer energie nodig hebben om te kunnen draaien. Een autoband met te lage druk kan hierdoor het brandstofverbruik doen toenemen met meer dan 10%.

Rekening houdend met de prijs van de brandstoffen, is deze meerkost zeker niet te onderschatten.
Rijden met de juiste bandendruk betekent dus ook milieuvriendelijker rijden.

 

bron www.europ-assistance.be