Bekijk de video over de rechtsbijstandverzekering . Een expert aan het woord.

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt geen schade op zich, maar verdedigt je of zorgt ervoor dat je je rechten kan doen gelden.

De kans dat je ooit in een situatie verzeilt die je niet onder controle hebt, is immers reëel: slecht uitgevoerde werken door een hersteller, een ontslag dat je onrechtmatig lijkt, een ernstig ongeval waarin je slachtoffer bent, gerechtelijke vervolging voor feiten die je betwist…Allemaal situaties waarin je tegenstander best hardnekkig kan zijn. Je kunt dan rekenen op de hulp en interventie van je rechtsbijstandverzekering voor alle gevallen die in je polis zijn opgenomen.

 

 

bron De rechtsbijstandverzekering | ABCverzekering.be