Raadpleeg uw schadeattest auto op www.carattest.be

Van plan om te veranderen van autoverzekeraar? Dan moet u uw nieuwe autoverzekeraar op de hoogte brengen van uw schadeverleden. Via www.carattest.be kunt u op een eenvoudige manier zelf uw schadeattest consulteren en opvragen.

Schadeverleden bepaalt mee het tarief

De prijs van een autoverzekering is afhankelijk van heel wat factoren zoals uw leeftijd, het type wagen, het vermogen, … Ook uw schadeverleden speelt een rol: op basis van het aantal ongevallen van de voorbije jaren zal uw nieuwe verzekeraar het risico evalueren en het tarief bepalen.

Attest schadeverleden auto

Daarom moet u uw nieuwe autoverzekeraar een schadeattest van uw vorige verzekeraar voorleggen. Dat attest bevat nuttige informatie over de ongevallen waarin u de voorbije vijf jaar betrokken was. Het vermeldt bijvoorbeeld de datum van het ongeval, de bestuurder van de wagen, de uitbetaalde vergoedingen, of het schadedossier al dan niet is afgesloten, en niet onbelangrijk, wie in fout was voor het ongeluk. U ontvangt dit attest automatisch ten laatste veertien dagen na het beëindigen van het contract bij uw oude verzekeraar.

Elektronisch raadplegen

Bent u het attest verloren, dan kunt u, als particulier, het terugvinden op www.carattest.be. U hebt daarvoor wel een eID-kaartlezer, uw identiteitskaart en uw geheime pincode nodig. U vraagt standaard uw attest op via uw persoonsgegevens. Levert dat geen resultaten op, dan kunt u zoeken via bijvoorbeeld uw nummerplaat of het nummer van uw verzekeringspolis. Uiteraard kunt u enkel uw eigen schadeverleden consulteren, niet dat van iemand anders.

Enkel attesten sinds april 2013

Sinds 1 april 2013 worden alle uitgegeven schadeattesten auto voor een periode van vijf jaar gecentraliseerd in een database, beheerd door Datassur. Dat is een economisch samenwerkingsverband, opgericht op initiatief van de verschillende verzekeraars. Let wel: u vindt op www.carattest.be enkel schadeattesten afgeleverd door een Belgische verzekeringsmaatschappij na 1 april 2013.

Foutieve gegevens laten verbeteren

Merkt u fouten op in uw schadeattest, dan kunt u de gegevens laten verbeteren. Stuur daarvoor een brief naar Datassur, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel met een recto/verso-kopie van uw identiteitskaart. Datassur zal de aanvraag bezorgen aan de verzekeringsonderneming die het schadeattest heeft uitgereikt. Is uw verzoek gegrond, dan ontvangt u een verbeterd schadeattest.

 

bron http://www.vivium.be