Junior Plan van Baloise Insurance: Spaar voor de dromen van uw (klein)kind

juniorplan

Spaar voor de dromen van uw (klein)kind

Junior Plan is een soepele spaarformule waarbij u als ouders of grootouders op een regelmatig tijdstip een vast bedrag kunt sparen en beleggen voor uw kind of kleinkind. U kunt vrij kiezen wanneer u de polis Junior Plan onderschrijft, als het maar vóór de 15e verjaardag van het kind is.

Controle houden

Standaard loopt de polis Junior Plan tot 25 jaar en in de rol van verzekeringnemer(s) kunt u tot dan de controle over de spaarreserve behouden. Maar indien u de toelating geeft, kunnen vanaf de 18e verjaardag van de jongere, opnames gedaan worden zonder opnamevergoeding.

De aanvullende waarborgen zijn essentieel

Als de verzekerde ouders (of derden) de bijkomende waarborg Overlijden en/of de aanvullende waarborg Premieterugbetaling bij arbeidsongeschiktheid onderschrijven, krijgen ze de zekerheid dat Baloise Insurance de periodieke stortingen van hen overneemt tijdens een periode van volledige arbeidsongeschiktheid of na hun overlijden (maximaal tot de einddatum van het contract).

Sparen à la carte

Junior Plan is een slimme combinatie van tak21-rekeningen en tak23-fondsen. U kunt à la carte kiezen op welke manier u spaart: in tak21-rekeningen, in tak23-fondsen of een combinatie van beiden.

Nuttige info