Plan Tandzorgen: de beste zorgen dankzij het plan tandzorg

In de jaren 50 bestond tandzorg voornamelijk uit het trekken van tanden. Orthodontie en parodontologie, zelfs preventieve en conserverende behandelingen werd zelden of nooit toegepast. Nu weet de overheid dat preventie van primordiaal belang is om een gezond gebit te bekomen en behouden.

Daarom wordt iedereen die zich jaarlijks bij de tandarts aanbiedt, beloond. Voor de anderen stijgt vanaf 1 januari 2016 het remgeld met 15%, d.w.z. dat je zelf 15% van het tandartsbezoek meer zal moeten betalen.

Uw tandzorgverzekering op maat

Plan Tandzorg is een verzekering op maat waarbij DKV het risico precies kan inschatten en eventuele uitsluitingen en bijpremies kan voorstellen dankzij het uitgebreid onderzoek door de tandarts. Zo bent u verzekerd van een uitstekende dekking met een terugbetaling tegen 80% van de kosten en tot een maximum bedrag per jaar.

Waarom Plan Tandzorg?

  • Maatwerk dankzij een uitgebreid onderzoek door de tandarts
  • 80% terugbetaling bovenop de tussenkomst van uw ziekenfonds
  • Geen wachttijd voor prothetische behandelingen, 12 maanden wachttijd voor parodontale behandelingen, 36 maanden voor orthodontische behandelingen.

Voor wie?

Kinderen en volwassenen met een verzorgd gebit die een zeer ruime dekking willen en bereid zijn om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan en een hogere premie te betalen. Ook mensen met een slechter gebit die toch een tandzorgverzekering wensen, kunnen met deze verzekering geholpen worden voor het ‘gezonde’ deel van hun gebit.

Wat kost het?

Kinderen tot en met 19 jaar betalen eenzelfde maandpremie. Vanaf 20 jaar wordt de premie berekend in functie van de instapleeftijd van de verzekerde en blijft deze premie behouden en enkel nog aangepast aan de indexatie.

Plan Tandzorg is dus voordeliger naarmate men op jongere leeftijd instapt. Niet alleen ligt de premie dan lager, maar er zijn doorgaans minder problemen aanwezig, waardoor het risico beperkt blijft dat bepaalde tanden uitgesloten worden, of de patiënt geweigerd wordt.

Welke behandelingen worden vergoed?

Vanaf de eerste dag:
• Conservatieve tandzorg
• Tandprotheses (kroon, brug, implantaat, …)

Na 12 maanden:

• Parodontale behandelingen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden, …)

Na 36 maanden

• Orthodontie (beugels, blokjes, …) tot en met 40 jaar

Productinformatie en documenten

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.